Masz problemy z działaniem telefonów komórkowych lub terminali POS?

Możemy te problemy skutecznie rozwiązać.

Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów z zasięgiem jest zastosowanie cyfrowych wzmacniaczy sygnału (repeaterów). Urządzenia te umożliwiają wzmocnienie sygnału GSM, 3G lub LTE dowolnego operatora. Wyposażone są w cyfrowo programowane filtry i pracują w ściśle określonych zakresach częstotliwości, dzięki czemu nie wprowadzają zakłóceń w paśmie radiowym.

Niezbędnym dodatkiem do wzmacniacza są anteny. Z jednej strony doprowadzają sygnał radiowy do wzmacniacza (antena donorowa), z drugiej przesyłają go do telefonów komórkowych i terminali POS (anteny serwisowe). W zależności od wielkości i zabudowy obiektu, który ma być objęty zasięgiem, stosuje się różne ilości i typy anten. W najprostszych rozwiązaniach wystarczy zastosowanie jednej anteny donorowej i jednej serwisowej. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych takich jak biurowce, hale produkcyjne, centra handlowe stosuje się tzw. rozproszone systemy antenowe (ang. D.A.S - Distributed Antenna System ). Właściwie zaprojektowany system D.A.S pozwala na kompleksowe pokrycie sygnałem radiowym najbardziej nawet skomplikowanych obiektów. Proces projektowania obejmuje pomiary sygnału radiowego i obliczenia bilansu mocy dla konkretnego układu anten.

Oferujemy pomoc w zakresie:

  • doboru właściwych rozwiązań sprzętowych
  • pomiaru poziomu sygnału radiowego
  • obliczeń bilansu mocy
  • instalacji i konfiguracji sprzętu
  • pomiaru torów kablowych
  • serwisu poinstalacyjnego